Łatwy · Średni · Trudny · Ekspert
Zmniejsz rozmiar
Zwiększ rozmiar

Rozwiązanie

Zasady sudoku

Uzupełnij brakujące liczby, w taki sposób, aby każda pozioma kolumna, pionowa kolumna oraz obszar (zawierający 3x3 kwadraty) zawierały liczby od 1 do 9. Liczby nie mogą pojawic się w jednej kolumnie, linii lub obszarze częsciej niż jeden raz.